Psathyrella uliginicola

Psathyrella uliginicola Location: San Andreas Road, Santa Cruz County, California, USA

Collection Date: 7-Dec-12

Project #: CSALVA-6

Comments: Long known to be atypical for a Psathyrella and frequently misidentified, the taxon we call P. uliginicola is now backed up with a sequence indicating its affinity to the very similar European species P. melanthina. Their dissimilarity to ’core‘ Psathryella likely indicates that they should be moved to their own new genus.

Sequence: >G07_3068_1F+ITS1_88

AAGAAAAAGGGTTCGTAGTGACTGCGGAGGACATTATTGAATAAATCTGATGTGGTTGTAGCTGGCTGC CCTTGGTAGCATTGTGCACACCCGTCACCTTTATCTTTCCACCTGTGCACAAACTGTAGTCCTGGATATCCC TCGCTGAAAAGCGGATACAGAGGTTGCTGTTTTGCCTTCAAATGAAGGCCAGCTCCCTCTGAATTTCTGG GTCTACACACTTTATACACCCCAAAATGAATGTTATAGAATGTAATCATATCAGGCTTTTGCCTATAAAATC TATACAACTTTCAGCAACGGATCTCTTGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAA TGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACCTTGCGCTCCTTGGTATTCCGAGGAGC ATGCCTGTTTGAGTGTCATTAAATTCTCAACCTCACCACTTTGTTATCAGAGCTGTGTGTAGGCTTGGATA TGGGGGATTTGCAGGGTTCAACATATTGTTGGTCTGCTCCTCTAAAATGTATTAGTGGGTTAGGCTCCTA ATCTATTGGTGTGATAATTATCTACGCTATGGGTTTGGATTGCTAATGTAGACCTGCTTCTAACTGTCCCTT GGGACAATCATTGACAATTTTGACCTCAAATCAGGTAAGACTACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAG CCGGAGGAAAAAAAAATAATTGG