Pouzarella ferreri

Pouzarella ferreri Location: Mirador el Roblar, El Sumidero, Tuxtla Gutierrez, Mexico

Collection Date: 19-Aug-13

Project #: CSALVA-2

Comments: This collection represents a first country record of this species for Mexico, and only one of less than five records of the species away from the type locality in the Caribbean. The sequence is the first for this species anywhere (to our knowledge). Collections like this broaden the value of our collection immensely.

Sequence: >F06_3064_1F+ITS4_83

GGGGGGAACTATCTGATTTGAGGTTGAAGTATCACATTTTTGAATGTTATGCAGCAAAATTAACTATCCCATTCTTCATACAAAGAAGGTTTGAATTCCATAGTACAAGTATTTATTATACTAGAGAAATCCAAGAGTCTGGATTTTGCTAATACATTTTAGAAGAGCTGATTTAACAATTTGAAGCCAGCAGCCTCCATAGTCCAATTCAAAATTATCATTTAATAAAACAATGTTTTGAATTGAGTATTTAACAACACTCAAACAGACATGCTTCTTGAAACAGATGTTTCAAAAAGCGCAAGATGCGTTCAAAAATTCGATGATTCACTGAATTCTGCAATTCACACTACTTATCGCATTTCGCTGCGTTCTTCATCGATGCGAGAGCCAAGAGATCCGTTGTTGAAAGTTGTTTTGATTTTAAAGACTTTATTTACAAAAGCCCAGATGAATCAATAATTTCTTATACAAAGTATGTAAAAGTAAAAACATGAATATGAAGGTTACACAGGAATAGCTTTTTCAGCAATCCCAAAAGCCAAGAACAACTTTCCTTCTATGAAAGAATGAAAAGAAAAACAAATATGTCCAGGTCATGGTTTATCCAAAACCTGTCATCGCTACATAGTAGCATGCAATTCTCTTCAAGAACAGCTTTACAGTTGGCACAGGAATATGACCTAGCAATGCATACACCAAAACTCGACAGCTTACAAGAGTATAAAAATACTGCCTGCAAGAAAGAGAAAAGGCATGAACACATCAGCTTGATCTTGTGAGCACCACCTTCCAGAAGAAGAAAATGCCTTGCTTCGTCAACCAGAAGTATACAACGCCATTCAGATGAGGTTTCCCATCAATCTGTGCCTAAGCGGACGCTTCTTTTCAAGATTGAACGAACACATGTAACACAACTTAAAATACTGCTCATTTCTTCCCATCAAAGAAAAAATATTCTGAAAGTTTCAAATTCACGCGATATGCACAGGGTTAAAAAATTGAGGCAAGATGTGCACATGCCTTCTAAAATGAAAGCCAGCATCAATCTTACTCAAATTTTTGTTCATTAATGATCCTTCCGCAGGTTCACCTACGGAAACCTTGTTACGACTTTTACTTCCTCTAAATGACCAAGAAGGGGCCGCGCGGCCCCGCAACCGAACGAACGAACGCACCAGCTCACGTGTTCTTGCTACT